За нас

БИЕФ ТРЕЙДИНГ ЕООД е търговско дружество с ЕИК: 203629228, регистрирано по ДДС, със седалище в град София, бул. Цар Освободител №2, ет. 4, което създава и поддържа електронния магазин, допуска ПРОДАВАЧИ да предлагат и продават стоки в магазина и определя настоящите Общи условия, при които се продават стоките. БИЕФ ТРЕЙДИНГ ЕООД има пълните права едностранно да променя съдържанието на интернет сайта, както и начините на достъп до него.