За нас

"ЕМАРКЕТ" ЕООД е търговско дружество с ЕИК: 205013683, регистрирано по ДДС, със седалище в град София, ж.к. Възраждане, ул. Ал.Стамболийски №130-132, ет.3, което създава и поддържа електронния магазин, допуска ПРОДАВАЧИ да предлагат и продават стоки в магазина и определя настоящите Общи условия, при които се продават стоките. "ЕМАРКЕТ" ЕООД има пълните права едностранно да променя съдържанието на интернет сайта, както и начините на достъп до него.